charakterystyka
 • Wysoka wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne. Wytrzymałość na zginanie 4MPa - 7MPa, wytrzymałość na ściskanie 20MPa – 40 MPa
 • Wysoka sztywność konstrukcji, praktycznie zerowe ugięcie (f=0,2)
 • Wysoki współczynnik przewodności cieplnej λ – 2,0 [mm/m*K]
 • Gęstość objętościowa 2200 ± 100 kg/m3
 • Możliwość wykonania dużych powierzchni bez dylatacji
 • Możliwość stawiania i mocowania dowolnej konstrukcji ścian działowych bezpośrednio na powierzchni podkładu
 • Wysokiej jakości równość powierzchni nie wymagająca szpachlowania
 • Produkt niepalny – klasa materiału budowlanego A1
 • Wysokie tempo robót. Możliwość udostępnienia podłogi innym ekipom budowlanym już po 48-72h od wylania jastrychu anhydrytowego
 • Znakomite właściwości akustyczne – tłumienie dźwięków powietrznych i materiałowych
 • Brak pogłosu i efektu dudnienia
 • Możliwość zastosowania także w tzw. „pomieszczeniach mokrych” takich jak kuchnia, łazienka
 • Wysoka jakość produktu kontrolowana aż 4 razy przed wylaniem na powierzchnię
 • Krótki okres wylewania ( ok. 4h )
 • Minimalna grubość wylewanej warstwy podłoża zmniejszona do 35 mm
 • Mniejsze zużycie energii elektrycznej
 • Produkcja materiału zgodna z wymogami PN-EN 13813
realizacje
lafarge