zalety
1. Właściwości samopoziomujące

Przy niewielkim nakładzie pracy ciekła konsystencja Agilia Sols A gwarantuje łatwe rozlanie i wypoziomowanie mieszanki.

2. Wydajność kładzenia

3-osobowa ekipa wykonawcza może osiągnąć wydajność przekraczającą wylanie 1000m2 powierzchni dziennie.

3. Przyspieszenia prac wykonawczych

Produkt Agilia Sols A nie wymaga zbrojenia. Dodatkowo istnieje możliwość chodzenia po podkładzie po ok. 48 h i rozpoczęcia dalszych prac budowlanych po 4 dniach. Już po około 7 dniach można włączyć ogrzewanie podłogowe.

4.Estetyka powierzchni

Agilia Sols A umożliwia estetyczne wykonanie dużych pól dylatacyjnych – nawet do 900m2. Dodatkowo wysoki stopień płynności, zapewnia bardzo gładką powierzchnię podkładu podłogowego (nie występują skazy będące śladami po pociągnięciu kielni).

5. Oszczędność materiałów

Przy użyciu Agilia Sols A dopuszczalne jest zmniejszenie grubości wylewanej warstwy do 35mm na warstwie izolacyjnej nie związanej z podłożem. W przypadku ogrzewania podłogowego istnieje możliwość ograniczenia grubości wylewanej warstwy nad przewodami grzewczymi nawet do 15-20mm.

6. Wysoka wytrzymałość

W porównaniu do jastrychów cementowych znacznie wyższy stosunek wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie sprawia, że produkt nie wymaga zbrojenia.

7. Dobre przewodnictwo cieplne

Niska porowatość, pozwalająca na szybkie oddawanie ciepła w pomieszczeniu oraz homogeniczność mieszanki sprawiają, że produkt ten jest szczególnie zalecany w konstrukcjach z ogrzewaniem podłogowym.

8. Ekologia i Oszczędność

Dzięki dobremu przewodnictwu cieplnemu podkładu Agilia Sols A, zmniejsza się zużycie energii przez co oszczędzamy pieniądze oraz chronimy środowisko naturalne.

9. Stabilność recepturowa

Proces produkcyjny i jakość Agilia Sols A są regularnie monitorowane w oparciu o zakładową kontrolę produkcji zgodną z wymogami normy PN-EN 13813.

10. Higiena pracy

Gotowy produkt dostarczany jest na plac budowy i przepompowywany na podkład izolacyjny.

realizacje
lafarge